Privacy verklaring

Toneelmuseum.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.toneelmuseum.nl
Peter Voorloop is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelmuseum.nl
Hij is te bereiken via Turn on Javascript!

Algemeen

Toneelmuseum.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Cookies van Google Analytics gebruiken wij om onze website te verbeteren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Toneelmuseum.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Personeelspagina’s

Personen die op één of andere manier verbonden zijn geweest aan de op de site vermelde instellingen kunnen een account aan laten maken om zo toegang te krijgen tot de personeelspagina’s op deze site.
Het gaat hierbij om medewerkers in vaste- en tijdelijke dienst, stage- en vakantiekrachten, vrijwilligers en medewerkers in het kader van speciale regelingen (werkverruimende maatregel, vervangende dienstplicht e.d.).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toneelmuseum.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Toneelmuseum.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor en op basis van:
doel - Je de mogelijkheid te bieden de personeelspagina’s te bezoeken.
grondslag - Je hebt zelf toestemming gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toneelmuseum.nl bewaart je persoonsgegevens totdat je besluit je account op te heffen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toneelmuseum.nl verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelmuseum.nl
Tevens heb je het recht om op foto’s onherkenbaar gemaakt te worden en je naam uit de fotobeschrijving te laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Turn on Javascript!.

Toneelmuseum.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toneelmuseum.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Turn on Javascript!